Aktuelle artiklar

 

Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene Øyvind Halleraker og Olemic Thommessen om endring av bruksnavn uten grunneiers samtykke.

Språknytt 3 - 2016:

Artikkelen "Kampen om stedsnavnene" HER.

 

FORNAMN

I nr. 2-2008 av Språknytt, meldingsbladet til Språkrådet, har Gulbrand Alhaug ein artikkel med overskrifta Namnemoter i Noreg frå 1700-talet til i dag, om korleis fornamna varierer over tid. Han tek til med kristne namn som Maria og Jakob i mellomalderen og avsluttar med korte namn som Aud, Bjørg og Jan, Per frå 1900-talet. Språknytt finn du på Språkrådets nettsider.

Intervju med fyrsteamanuensis Botolv Helleland i forskning.no • nettavis med nyheter fra norsk og internasjonal forsking, under overskriftene:
”Kjært barn har trendy namn”.
”Tidene skifter, motene skifter. Men hvorfor og hvordan? ”
Intervjuet ligg HER

ETTERNAMN

Stadig flere får mellomnavn. Trenden med å gi barn mellomnavn har tatt helt av.
Intervju med fyrsteamanuensis Botolv Helleland 14.11.2007 HER

SAMISKE STEDSNAVN

Kaisa Rautio Helander har skrevet en interessant avhandling om samiske stedsnavn, se omtale her.

STEDSNAVN

Artikkel om navn – stedsnavn i Store Norske Leksikon

Stedsnavn i Buskerud av Audun Knappen

Anne-Katrine Meland (22) er glad i heimplassen Lovund. Nå har hun samlet sammen historiene om 725 lokale stedsnavn

Stadnamn på Humla, Tørla og Hankane (Facebook)

Stadnamn i Bykle kommune

Sødorp, Vinstra. Ny artikkel for dei språkinteresserte. Ei særoppgåve i norsk, skriven av ein tredjeklassing ved Vinstra vidaregåande skule for nokre år sidan.

Stadnamn og stadnamntydingar frå Vik kyrkjesokn.

UTENLANDSKE STEDSNAVN

"Firenze på norsk og Florens på svensk. Utanlandske stadnamn på norsk" av Botolv Helleland

 

NY FYLKESINNDELING

For fyrste gong på over førti år skal det norske landskapet delast inn på nytt. Nitten fylke skal bli til ti. Men kva skal dei nye borna heita? Og er det klokt å kasta nemninga fylke ut med badevatnet? Kronikk i Aftenposten 01.04.2017.