Aktuelle artiklar

 

Ny utgåve av publikasjonen "Names" frå American Name Society (ANS) i 2022.

 

Ny artikkel av Botolv Helleland, "Kven eig namna+", Klassekampen 8.6. 2019.

FORNAMN

I nr. 2-2008 av Språknytt, meldingsbladet til Språkrådet, har Gulbrand Alhaug ein artikkel med overskrifta Namnemoter i Noreg frå 1700-talet til i dag, om korleis fornamna varierer over tid. Han tek til med kristne namn som Maria og Jakob i mellomalderen og avsluttar med korte namn som Aud, Bjørg og Jan, Per frå 1900-talet. Språknytt finn du på Språkrådets nettsider.

 

STEDSNAVN

Artikkel om navn – stedsnavn i Store Norske Leksikon

Anne-Katrine Meland (22) er glad i heimplassen Lovund. Nå har hun samlet sammen historiene om 725 lokale stedsnavn

Stadnamn på Humla, Tørla og Hankane (Facebook)

Stadnamn i Bykle kommune

Sødorp, Vinstra. Ny artikkel for dei språkinteresserte. Ei særoppgåve i norsk, skriven av ein tredjeklassing ved Vinstra vidaregåande skule for nokre år sidan.

Tilskudd til stedsnavnarbeid 2019–2020
HER ligger en liste over de som fikk støtte fra Språkrådet i 2019 og 2020. Noen
brukere (se nederst for 2019) fikk tilgang til registreringsverktøyet uten å motta
støtte.

 

UTENLANDSKE STEDSNAVN

"Firenze på norsk og Florens på svensk. Utanlandske stadnamn på norsk" av Botolv Helleland

 

NY FYLKESINNDELING

For fyrste gong på over førti år skal det norske landskapet delast inn på nytt. Nitten fylke skal bli til ti. Men kva skal dei nye borna heita? Og er det klokt å kasta nemninga fylke ut med badevatnet? Kronikk i Aftenposten 01.04.2017.