Litteratur

Stadnamn

Akselberg, G. 2012. Frå Bontelabo til Ånuglo. Stadnamn i Hordaland. Oslo.

Harsson, M. 2010. Leksikon over norske rud-namn. Oslo.

Norsk stadnamnleksikon. Red. Jørn Sandnes og Ola Stemshaug. 4. utg. 1997. Oslo.

Norske Gaardnavne. Sjå nettadresse under Lenkjer.

Schmidt, T. 2005. Nøvn austa åsen. Bustadnamn i Øystre Slidre. Oslo.

Schmidt, T. 2009. Nøvn vesta åsen. Bustadnamn i Vestre Slidre. Oslo.

Særheim, I. 2007. Stadnamn i Rogaland. Bergen.

Desse reviderte utgåvene av band 1 Smaalenenes Amt (Østfold) av Norske Gaardnavne ligg nå føre:

Hoel, K. 1994-2021. Bustadnavn i Østfold. Oslo.

Band 1 Hobøl, redigert av Tom Schmidt. 1994.

Band 2 Skiptvet, redigert av Margit Harsson. 1997. Ny og revidert utgave 2013.

Band 3 Våler, redigert av Tom Schmidt. 1999.

Band 4 Spydeberg, redigert av Margit Harsson. 2001.

Band 5 Rygge og Moss, redigert av Tom Schmidt. 2004.

Band 6 Askim, redigert av Margit Harsson. 2005.

Band 7 Tune, redigert av Tom Schmidt. 2007.

Band 8 Idd, redigert av Margit Harsson. 2008.

Band 9 Varteig, redigert av Tom Schmidt. 2010.

Band 10 Aremark, redigert av Margit Harsson. 2011.

Band 11 Onsøy, redigert av Tom Schmidt. 2012.

Band 12 Rødenes og Rømskog, redigert av Margit Harsson. 2014.

Band 13 Hvaler, redigert av Tom Schmidt. 2014.

Band 14 Borge, Glemmen og Fredrikstad, redigert av Tom Schmidt. 2015.

Band 15 Skjeberg, redigert av Tom Schmidt. 2016.

Band 16 Berg, redigert av Tom Schmidt. 2017.

Band 17 Råde, redigert av Tom Schmidt. 2018.

Band 18 Trøgstad, redigert av Tom Schmidt. 2019.

Band 19 Eidsberg, redigert av Tom Schmidt. 2020.

Band 20 Rakkestad, redigert av Tom Schmidt. 2021.

 

Fornamn

Alhaug, G. 2011. 10001 Navn. Norsk fornavnleksikon. Oslo.

Kruken, K. og O. Stemshaug. 2013. Norsk personnamnleksikon. Oslo.

I tillegg finst det eit variert utval av bøker om fornamn til hjelp for foreldre som skal velja namn til eit barn. Slike namnebøker gir ofte opplysningar om tyding av namn, utbreiing, frekvens, motenamn, oppkalling osv.

Personnamn og stadnamn

Ei ny norsk språkhistorie i 4 band, Novus forlag: Band 3 Praksis (2018) har artiklar om stadnamn og personnamn av Inge Særheim og Kristoffer Kruken.

Særheim, I. 2013. "Person- og stadnamn." I Handbok i norrøn filologi, redigert av Odd Einar Haugen, 512-55. Bergen: Fagbokforlaget.

Etternamn. Slektsnamn

Brylla, E. 2009. Andersson, Pettersson, Lundström och... Beachman. Om nordiska efternamn i sin europeiska omgivning. Uppsala.

Daa, Ludvik. 1876. Ein artig artikkel om Norske Slægstnavne av Ludvig Kr. Daa i Tids-Tavler 1876: "Det er let at fremføre snus-fornuftige betragtninger om at navnet skæmmer ingen." Skanna versjon HER.

Torp, Arne. 2018. Etternavna våre: fra Astrup til Åstorp. Bergen: Vigmostad Bjørke.

Utne, I. 2011. Hva er et navn? Tradisjoner, navnemoter, valg av fornavn og etternavn. Oslo.

Veka, O. 2016. Norsk etternamnleksikon. 2. utgåva. Revidert, oppdatert og utvida. Oslo: Det Norske Samlaget.

Norsk stadnamnbibliografi

Her er lenkja til stadnamnbibliografien på lokalhistoriewikien

https://lokalhistoriewiki.no/wiki/Norsk_stadnamnbibliografi

 

Hedmarksprosjektet

Rapporten frå Hedmarksprosjektet: STADNAMN OG STADNAMNINNSAMLING MED BAKGRUNN I EIT PILOTPROSJEKT – EIN RAPPORT FRÅ FAGMILJØET finn du HER