Velkommen til Norsk namnelag

Norsk namnelag (NNL) har til føremål å vekkje interesse for og styrkje kjennskapen til namn, namnevitskap og namnevern.

NOVUS forlag har teke over distribusjonen av tidsskriftet Namn og Nemne. Sjå nettsidene til forlaget HER, der finn du denne informasjonen:

Abonnementet starter med årets utgaver og løper til det sies opp skriftlig. Inkludert medlemsskap i Norsk namnelag og meldingsbladet Nytt om namn.

Nytt! Gulbrand Alhaug om namnemotar

Landsmøtet 2021 er planlagt avvikla til hausten.

Landsmøtet 2018 er avvikla. Sjå Styre.

Norsk namnelag med eiga gruppe på Facebook: Meld deg inn!

Pengar til Norsk namnelag frå Norsk Tipping!

Støtt Norsk namnelag ved å tippa. 5 % av det du tippar, òg kalla Grasrotdelen, kan gå til Norsk namnelag. HER kan du søkja på Norsk namnelag.