Lenkjer

Klikk på kategoriane under.

Allment

DOKUMENTASJONSPROSJEKTET Her finner du blant annet matrikkelutkastet fra 1950,med ca. 85.000 lister over fast eiendom i Norge ordnet etter stigende gårdsnummer innenfor hver kommune, utarbeidet av Finansdepartementet. Matrikkelrevisjonen ble aldri fullført, og Finnmark fylke mangler. Derfor snakker man om et utkast.

Her finner du også Bustadnavnregisteret ved Navnegransking ved Universitetet i Oslo, som omfatter navn på bosteder (gårder, bruk og plasser) fra ti fylker i landet, ordnet etter stigende gårdsnumre innenfor hvert herred. Registeret består av ca. 109 000 arkivkort med opplysninger om skriftform, uttaleform med preposisjon og evt. dativform, eldre skriftformer, andre skriftlige eller muntlige former av navnet og ofte kommentar, f.eks om topografi, særtrekk i dialekten og navnetolkning.

NORGESKART er Kartverkets åpne og gratis kartløsning. 

Mange medlemmer og lokallag i Landslaget for lokalhistorie er opptekne av namn.

LOKALHISTORIEWIKI er en fag- og forskningswiki som drives av Norsk Lokalhistorisk Institutt (NLI). Det er først og fremst frivillige med interesse for og kompetanse innen områdene den dekker som skriver artikler og laster opp bilder.

Her finn du også stoff om stadnamn, sjå t.d. om Hemli i Eidsvoll.

Stadnamn

FYLKESATLAS Her finn du alle stadnamn som er kartfesta for Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal.

FYLKESLEKSIKON NORDLAND

NORDLANDSATLASET

NORSKE GAARDNAVNE O. Ryghs Norske Gaardnavne består av 18 bind, ett for hvert av landets fylker, og inneholder opplysninger om samtlige av landets matrikkelgårder og en del bruk under disse, ca. 55 000 artikler til sammen. De er ordnet herredsvis og etter stigende gårdsnumre.

Denne sida gir deg mulighet til å søke på norske stedsnavn som er behandlet i Norsk stadnamnleksikon, redigert av Jørn Sandnes og Ola Stemshaug, 4. utgåva, utgitt av Det Norske Samlaget i 1997.

STADNAMNTENESTA Stedsnavntjenesten gir råd om skrivemåten av stedsnavn, men kan også gi råd om navnsetting og svare på spørsmål om stedsnavn og stedsnavnbruk generelt. 

Stadnamn/stedsnavn | Kartverket
Alle tradisjonelle norske stadnamn er ein del av språk og har ei opphavleg tyding . Men i daglegtale speler det lita rolle om vi forstår eit stadnamn. LES MEIR

LOV OM STADNAMN (stadnamnlova)

KVENSK STEDSNAVNDATABASE. Databasen redigeres og oppdateres av Kvensk stedsnavntjeneste.

Kvenske stedsnavn har utbredelse i mange kommuner i Troms og Finnmark. De KVENSKE STEDSNAVNA vitner om bosetting, næring og kulturell tilhørighet til landsdelen gjennom flere hundre år.

GÁISI Et nettsted som med tekst og bilder presenterer samiske stedsnavn i Kåfjord. Foreløpig er kun stedsnavn i Manndalen tilgjengelige.

PITESAMISKE STEDSNAVN synliggjøres/Bihtámsáme bájkkenamáj åvddånbuktem
Gjennom stedsnavnprosjektet i pitesamisk område har Árran dokumentert mange stedsnavn.

NORSK POLARINSTITUTT Det offisielle organet for vedtak om stedsnavn i norske polarområder. Dette innbefatter navnebestemmelser på Svalbard (inkl. Bjørnøya) og Jan Mayen med nære havområder, og Dronning Maud Land, Bouvetøya og Peter I Øy med nære havområder.

 

Personnamn

LOV OM PERSONNAMN (namnelova) gjeldande frå 1.1.2003

Ivar Utnes nettsted med materiale om PERSONNAVN.

Internasjonalt

Afdeling for navneforskning har fået et nyt formidlingssite som er Danmarks eneste videnskabeligt baserede website om navne. Her findes eksempelvis "Månedens navn".

ICOS Det internasjonale rådet for stedsnavnforskning

NORNA Nordisk samarbeidskomite for namnegransking

UNGEGN Underavdeling Norden er ein del av FNs ekspertgruppe for geografiske namn (UNGEGN), ein FN-organisasjon som arbeider med standardisering av geografiske namn (stadnamn).

American Name Society Ny nettstad for American Name Society. The American Name Society was founded in 1951 to promote onomastics, the study of names and naming practices, both in the United States and abroad. It is a non-profit organization that seeks to find out what really is in a name, and to investigate cultural insights, settlement history, and linguistic characteristics revealed in names.

Focusing on the understanding of names in all forms, the Society provides members with several vehicles for the discussion and publication of onomastic theory, views and concepts.

 

Artiklar frå forskning.no


Stadnamnsamlingar på Internettet

Stadnamn frå Møre og Romsdal kan du søkje HER.

HORDANAMN. Vel møtt til kartsida som gjer det mogleg å søkja på stadnamnformer og tilhøyrande lydfiler frå Hordaland HER.

Språksamlingane ved Universitetet i Bergen, finn du HER

STADNAMN FRÅ ROGALAND. Eit prosjekt for å få registert stadnamna som vart samle inn i Rogaland frå 1980-talet.

STADNAMN TINN i Telemark.

STADNAMN ULVIK HERAD

 

Litteratur