Konferansar

Referat og innlegg frå konferansen i Oslo 23. november 2012 står i nummer 56 av Nytt om namn.