Konferansar

Tid: Fredag 16. november 2018 kl. 09.30 
Stad: Nasjonalbiblioteket, Observatoriegata 1 B

Språkrådet, 1. etasje, rom M30 

Programmet for konferansen