Namnestudium

 

Universitetet i Oslo

Innføring i namnegransking. Klikk her.

 

Universitetet i Tromsø

har to tilbod i namnegransking: 2000-nivå og 3000-nivå (masterstudiet). Desse tilboda kjem annakvart semester. Sjå nettsida

http://uit.no/humfak/emneoversikt

 

Universitetet i Bergen

Sjå nettsidene.

 

Høgskulen i Volda

Namnefaglege emne er integrerte i faget nordisk, sjå nettsidene

http://hivolda.studiehandbok.no/

 

 

Lista er ikkje fullstendig, ta kontakt med lærestaden.