Styre

Leiar: Terje Larsen, Hokksund E-post

Nestleiar: Anne Svanevik, Oslo E-post

Styremedlemmer:

Gunnstein Akselberg, Universitetet i Bergen E-post (varamedlem Tor Erik Jenstad, NTNU, Trondheim)

Gulbrand Alhaug, Tromsø E-post (varamedlem Vidar Haslum, Kristiansand)

Ellen Marie Lund Foldal, Fetsund E-post (varamedlem Frode Myrheim, Aurskog-Høland)

Styre og redaksjonsmedlemmer er valde for perioden 2019-2021.

 

 

Endring i forskrift om stadnamn – høyring

Framlegget til endringar i forskrifta følgjer opp lovendringane i Stadnamnlova som hadde verknad frå 1. juli 2019, slik at forskrifta blir tilpassa til lova. Det er i tillegg gjort framlegg til utfyllande reglar om korleis stadnamnlova skal gjennomførast.
Status: På høyring
Høyringsfrist: 07.04.2021

Høyringsfråsegna frå styret i Norsk namnelag ligg HER.

Landsmøte 2018

Sakspapir ligg HER
Referat frå landsmøtet 16.11.2018 ligg HER

Landsmøte 2016

Sakspapir ligg her: Sakliste, Referat, Plan for arbeid framover, Fireårsmelding