Velkommen til Norsk namnelag

Norsk namnelag (NNL) har til føremål å vekkje interesse for og styrkje kjennskapen til namn, namnevitskap og namnevern.

 

 

NORSK NAMNELAG - KONFERANSE OG UTSETT LANDSMØTE

Det utsette landsmøtet og konferansen i tilknyting til landsmøtet vert haldne fredag 18. november 2016 i Språkrådet, Observatoriegata 1B, 0254 Oslo (ved Solli plass/Nasjonalbiblioteket).

Last ned programmet for konferansen HER.


Lov om stadnamn: Slik gjekk det

Saka vart endeleg avgjord i Stortinget 11. juni 2015: Med 55 mot 43 røyster vart framlegget frå regjeringa vedteke .  Fleire detaljar om avrøystinga finn du HER.

 

Ver merksam på denne høyringa:

Høyringsfristen om endring i forskrift om stadnamn gjekk ut 19. august 2016.

Fråsegna frå Norsk namnelag ligg HER.

 

Norsk namnelag med eiga gruppe på Facebook

Meld deg inn!

 

Pengar til Norsk namnelag frå Norsk Tipping!

Støtt Norsk namnelag ved å tippa. 5 % av det du tippar, òg kalla Grasrotdelen, kan gå til Norsk namnelag. HER kan du søkja på Norsk namnelag.

 

Språknytt 3 - 2016:

Artikkelen "Kampen om stedsnavnene" HER.