Velkommen til Norsk namnelag

Norsk namnelag (NNL) har til føremål å vekkje interesse for og styrkje kjennskapen til namn, namnevitskap og namnevern.

NOVUS forlag distribuerer tidsskriftet Namn og Nemne som Norsk namnelag gir ut. Sjå nettsidene til forlaget HER, der finn du denne informasjonen:

Abonnementet starter med årets utgaver og løper til det sies opp skriftlig. Inkludert medlemsskap i Norsk namnelag og meldingsbladet Nytt om namn.

 

Landsmøte 2021 er avvikla

Landsmøte i Norsk namnelag vart avvikla torsdag 28.10.2021 i Bergen.

Referat finn du under "Styre".

 

Norsk namnelag med eiga gruppe på Facebook: Meld deg inn!

Pengar til Norsk namnelag frå Norsk Tipping!

Støtt Norsk namnelag ved å tippa. 5 % av det du tippar, òg kalla Grasrotdelen, kan gå til Norsk namnelag. HER kan du søkja på Norsk namnelag.