Nytt om namn

I meldingsbladet Nytt om namn finst opplysningar om konferansar og seminar, oversyn over og omtale av nye hovudoppgåver, kommentarar til aktuelle namnesaker, oversyn over klagesaker, orientering om ny namnelitteratur, informasjon frå namnelaget, men òg kortare og lengre artiklar med namnefagleg innhald.

Redaksjonen for Nytt om namn:

Botolv Helleland, Oslo

Gudmund Harildstad, Oslo

Terje Larsen, Hokksund, redaksjonssekretær

 

Ansv. redaktør er Botolv Helleland, Namnegransking, Institutt for lingvistiske og nordiske studium, Universitetet i Oslo, Postboks 1102 Blindern, 0315 OSLO. Tlf. 99 35 55 82. Send e-post.

Tidlegare hefte kan ein få kjøpt til redusert pris ved å vende seg til leiaren.

Styret vil gjerne gjera merksam på meldinga til artikkelforfattarar på kolofonsida:

Artiklane i Nytt om namn kan etter ei bindingstid på to år leggjast ut på heimesida til Norsk namnelag. Eventuell reservasjon må meldast til redaksjonen.

 

Klikk på lenkjene for å sjå innhaldslista i desse nummera.

Nytt om namn nr. 73-74-2022/2023

 

Førebels har vi lagt ut heile innhaldet i desse hefta:

Nytt om namn nr. 31-2000

Nytt om namn nr. 32-2000

Nytt om namn nr. 33-2001

Nytt om namn nr. 34-2001

Nytt om namn nr. 35-2002

Nytt om namn nr. 36-2002

Nytt om namn nr. 37-2003

Nytt om namn nr. 38-2003

Nytt om namn nr. 39-2004

Nytt om namn nr. 40-2004

Nytt om namn nr. 41-2005

Nytt om namn nr. 42-2005

Nytt om namn nr. 43-2006

Nytt om namn nr. 44-2006 med rapport frå den 11. nasjonale konferansen i namnegransking, Oslo 10.11.2006.

Nytt om namn nr. 45-2007

Nytt om namn nr. 46-2007 med rapport frå konferansen Namn og identitet 16.11.07.

Nytt om namn nr. 47-2008

Nytt om namn nr. 48-2008

Nytt om namn nr. 49-2009

Nytt om namn nr. 50-2009 med rapport frå Den 12. nasjonale konferansen i namnegransking.

Nytt om namn nr. 51-2010

Nytt om namn nr. 52-2010

Nytt om namn nr. 53-2011

Nytt om namn nr. 54-2011

Nytt om namn nr. 55-2012

Nytt om namn nr. 56-2012

Nytt om namn nr. 57-2013

Nytt om namn nr. 58-2013

Nytt om namn nr. 59-60-2014

Nytt om namn nr. 61-62-2015

Nytt om namn nr. 63-64-2016

Nytt om namn nr. 65-66-2017

Nytt om namn nr. 67-68-2018

Nytt om namn nr. 69-70-2020

Nytt om namn nr. 71-72-2022